Zasoby w firmie

Co można sprawdzić w zasobach czy są wykorzystywane optymalnie ?

Co to są zasoby w firmie?

Jest to zbiór środków materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie .

Jakie są zasoby w przedsiębiorstwie :

 • ludzkie – kapitał ludzki
  • jakość kadr menadżerskich ( skłonność do ryzyka, umiejętności motywowania , przedsiębiorczość i zaangażowanie w sprawy jakości )
  • pracownicy ( kwalifikacje, wydajność pracy, kreatywność )
  • jakość kadr marketingowych (logistyka, dystrybucja, sprzedaż)
  • jakość kadr technicznych
  • jakość kadr finansowych
 • zasoby fizyczne ( jakość , substytucyjność – zastępowanie się , komplementarność – uzupełnianie się dóbr , struktura – budowa )
  • maszyny i urządzenia
  • środki transportu
  • infrastruktura informatyczna
 • zasoby finansowe
  • rozmiar zysku
  • wartość aktywów netto
  • rentowność kapitałów własnych
  • płynność finansowa
  • środki pieniężne i należności
 • zasoby organizacyjne
  • system podejmowania decyzji
  • organizacja sieci , dystrybucji i logistyki
  • wielkość przedsiębiorstwa , struktura organizacyjna
  • zarządzanie jakością
  • sposoby powiązań z dostawcami i odbiorcami
 • zasoby niewidoczne
  • informacje
  • renoma firmy
  • unikatowe umiejętności , np. wnioski racjonalizatorskie , wynalazki
  • powiązania nieformalne z ośrodkami decyzyjnymi
  • patenty
  • licencje
  • klimat pracy
  • kultura organizacyjna
  • marki produktów
  • doświadczenie
  • kontakty
  • technologie
  • innowacje